النظام العسکری فی الاسلام

3 فوریه 2008

نام کتاب: النظام العسکری فی الاسلام
نویسنده: احمد زمانی
با مقدمه: دکتر اسعد علی
ناشر: الدار الاسلامیه – بیروت
تعداد صفحات: ۳۳۸ صفحه / قطع وزیری

دریافت نسخه الکترونیکی کتاب النظام العسکری فی الاسلام

کتاب «بحوث حول النظام العسکری فی الاسلام» بر اساس کتاب «درسهایی از نظام دفاعی اسلام» به زبان عربی نگاشته شده است.
این کتاب علاوه بر مباحث کتاب فارسی، شامل چند فصل جدید می‌باشد و مطالبی نیز در فصل‌های گذشته اضافه شده است.
«النظام العسکری فی الاسلام» در ۴۵ بحث تدوین گردیده و از جهاد اصغر شروع و به جهاد اکبر خاتمه می‌یابد.
دکتر اسعد علی استاد دانشکده ادبیات دمشق مقدمه‌ای مفصل در ۱۳ صفحه بر این کتاب نوشته و در ۹ محور به بررسی موضوع کتاب پرداخته است.