دیدار اماکن فرهنگی مذهبی نجف اشرف

دیدار اماکن فرهنگی مذهبی نجف اشرف

 

همایش امام خمینی، منادی وحدت و بیداری - مدینه منوره

همایش امام خمینی، منادی وحدت و بیداری - مدینه منوره

 

دیدار کارگزاران حج با آیت الله خامنه ای

دیدار کارگزاران حج با آیت الله خامنه ای

سفرهای تبلیغی - زیارتی

مصلّای تهران- نماز جماعت عرفه سال ۱۳۸۸

سفرهای تبلیغی - زیارتی

سفرهای تبلیغی - زیارتی

پشت صحنه برنامه «ذکر محبوب»، شبکه دو، محرم 1387

پشت صحنه برنامه «ذکر محبوب»، شبکه دو، محرم ۱۳۸۷