۱۸ آذر ۱۳۸۹

دیدار کارگزاران حج با آیت الله خامنه ای

دیدار کارگزاران حج با آیت الله خامنه ای