۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲

دیدار اماکن فرهنگی مذهبی نجف اشرف

دیدار اماکن فرهنگی مذهبی نجف اشرف

۵ تیر ۱۳۹۱

 

همایش امام خمینی، منادی وحدت و بیداری - مدینه منوره

همایش امام خمینی، منادی وحدت و بیداری - مدینه منوره

 

۱۸ آذر ۱۳۸۹

دیدار کارگزاران حج با آیت الله خامنه ای

دیدار کارگزاران حج با آیت الله خامنه ای

۲۰ آذر ۱۳۸۸

سفرهای تبلیغی - زیارتی

مصلّای تهران- نماز جماعت عرفه سال ۱۳۸۸

۵ تیر ۱۳۸۸

سفرهای تبلیغی - زیارتی

سفرهای تبلیغی - زیارتی

۲۳ بهمن ۱۳۸۷

پشت صحنه برنامه «ذکر محبوب»، شبکه دو، محرم 1387

پشت صحنه برنامه «ذکر محبوب»، شبکه دو، محرم ۱۳۸۷