18 می 2013

دیدار اماکن فرهنگی مذهبی نجف اشرف

دیدار اماکن فرهنگی مذهبی نجف اشرف

25 ژوئن 2012

 

همایش امام خمینی، منادی وحدت و بیداری - مدینه منوره

همایش امام خمینی، منادی وحدت و بیداری - مدینه منوره

 

9 دسامبر 2010

دیدار کارگزاران حج با آیت الله خامنه ای

دیدار کارگزاران حج با آیت الله خامنه ای

11 دسامبر 2009

سفرهای تبلیغی - زیارتی

مصلّای تهران- نماز جماعت عرفه سال ۱۳۸۸

26 ژوئن 2009

سفرهای تبلیغی - زیارتی

سفرهای تبلیغی - زیارتی

11 فوریه 2009

پشت صحنه برنامه «ذکر محبوب»، شبکه دو، محرم 1387

پشت صحنه برنامه «ذکر محبوب»، شبکه دو، محرم ۱۳۸۷