۲۳ بهمن ۱۳۸۷

پشت صحنه برنامه «ذکر محبوب»، شبکه دو، محرم 1387

پشت صحنه برنامه «ذکر محبوب»، شبکه دو، محرم ۱۳۸۷