امام حسن مجتبی (ع) فرمود:

16 فوریه 2008

گریه من برای دو چیز است: 1- وحشت از ورود به صحنه قیامت 2- جدایی از دوستان و عزیزانی که انسان بدانها وابسته و علاقه مند است.

بحارالانوار، ج44، ص150