حضرت علی (ع) فرمود:

16 فوریه 2008

اینجا (کربلا) قربانگاه عاشقان و مشهد شهیدان است، شهیدانی که نه شهدای گذشته و نه شهدای آینده به پای آنها نمیرسند.

تهذیب، ج۶، ص۷۳