امام جواد (ع) فرمود:

۲۷ بهمن ۱۳۸۶

او (امام زمان) دارای غیبتی است که روزهایش زیاد و مدّتش طولانی است. پس افراد مخلص منتظر ظهور او هستند و افراد شکّاک مُنکر او میباشند.

منتخب الاثر، ص۲۲۴