چاپ سوم «اعجاز بیان» با ویرایش جدید منتشر شد

18 مارس 2008

کتاب «اعجاز بیان» که برای اولین بار در مهرماه ۱۳۸۶ منتشر شده بود، با استقبال گسترده جامعه دینی – فرهنگی کشور، در کمتر از شش ماه به چاپ سوم رسید. چاپ سوم این کتاب در تیراژ ۵۰۰۰ نسخه در اسفندماه امسال صورت گرفت.

در چاپ جدید، علاوه بر ویرایشی که در بعضی از بخشهای ترجمه صورت گرفته است، فهرست منابع کتاب و همچنین سؤالاتی جهت آزمون و فهم بهتر خطبه ها افزوده شده است.

این کتاب در ۸۸ صفحه و با طرح جلد جدید توسط انتشارات کریمه اهل بیت (ع) به چاپ رسیده است.