«حقایق پنهان» برای ششمین بار به چاپ رسید

11 آگوست 2008

کتاب «حقایق پنهان» برای بار ششم در مردادماه ۱۳۸۷ به زینت طبع آراسته شد.
«حقایق پنهان» در این نوبت از چاپ، در ۲۰۰۰ نسخه و با قیمت ۵۸۰۰ تومان منتشر شده است.
چاپ ششم این کتاب در بردارنده ویرایش دوم آن است که با طرح جلدی جدید، در قطع وزیری و با جلد سلفون منتشر شده است.
برای آشنایی بیشتر با کتاب «حقایق پنهان»، به بخش کتابها مراجعه نمایید.