«حقایق پنهان» برای ششمین بار به چاپ رسید

11 آگوست 2008

کتاب «حقایق پنهان» برای بار ششم در مردادماه 1387 به زینت طبع آراسته شد.
«حقایق پنهان» در این نوبت از چاپ، در 2000 نسخه و با قیمت 5800 تومان منتشر شده است.
چاپ ششم این کتاب در بردارنده ویرایش دوم آن است که با طرح جلدی جدید، در قطع وزیری و با جلد سلفون منتشر شده است.
برای آشنایی بیشتر با کتاب «حقایق پنهان»، به بخش کتابها مراجعه نمایید.