پیامبر خدا (ص) فرمود:

۱۳ شهریور ۱۳۸۷

هر کسی ندانسته دست به کاری بزند، بیشتر از آنکه اصلاح کند، تباه میکند.

روضه بحار، ج۱، ص۱۵۰