پیامبر خدا (ص) فرمود:

3 سپتامبر 2008

هر کسی ندانسته دست به کاری بزند، بیشتر از آنکه اصلاح کند، تباه میکند.

روضه بحار، ج۱، ص۱۵۰