تیراژ چهارم «اعجاز بیان» از چاپ خارج شد

12 آگوست 2009

کتاب «اعجاز بیان» برای بار چهارم  در مردادماه ۱۳۸8 به چاپ رسید.

«اعجاز بیان» در این نوبت از چاپ، در 3۰۰۰ نسخه و با قیمت 100۰ تومان منتشر شده است.

این کتاب در ۸۸ صفحه و در قطع رقعی توسط انتشارات کریمه اهل بیت (ع) به چاپ رسیده است.

برای آشنایی بیشتر با کتاب «اعجاز بیان»، به بخش کتابها مراجعه نمایید.