چاپ سوم «سرزمین خاطره ها» منتشر شد

21 می 2010

کتاب «سیری در سرزمین خاطره ها» برای سومین بار در پاییز ۱۳۸۸ توسط انتشارات مشعر چاپ شد.
این کتاب در این نوبت از چاپ، در ۵۰۰۰ نسخه و با قیمت ۲۲۰۰ تومان منتشر شده است.
برای آشنایی بیشتر با کتاب «سرزمین خاطره ها»، به بخش کتابها مراجعه نمایید.