چاپ سوم «سرزمين خاطره ها» منتشر شد

21 می 2010

کتاب «سيري در سرزمين خاطره ها» برای سومين بار در پاييز 1388 توسط انتشارات مشعر چاپ شد.
اين كتاب در این نوبت از چاپ، در 5000 نسخه و با قیمت 2200 تومان منتشر شده است.
برای آشنایی بیشتر با کتاب «سرزمين خاطره ها»، به بخش کتابها مراجعه نمایید.