پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود:

31 ژانویه 2008

بزودى پاره اى از تن من به سرزمین خراسان مدفون میگردد، هیچ مؤمنى به زیارت او نرود جز آنکه خداوند عزّ و جلّ بهشت را براى او واجب و آتش دوزخ را بر وى حرام کند.

عیون اخبار الرضا(ع)، ج۲، ص۲۵۵