پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود:

31 ژانویه 2008

بزودى پاره اى از تن من به سرزمين خراسان مدفون ميگردد، هيچ مؤمنى به زيارت او نرود جز آنكه خداوند عزّ و جلّ بهشت را براى او واجب و آتش دوزخ را بر وى حرام کند.

عیون اخبار الرضا(ع)، ج2، ص255