کتاب «حقایق پس از مرگ» منتشر می‏شود

23 جولای 2012

مرگ در نگاه دینداران به عنوان پلی است که حیات انسان را از زندگی دنیوی به زندگی اخروی متصل می‏کند و از این جهت نه تنها یک پدیده هراس انگیز نبوده بلکه باعث تکاپو و حرکت در صراط مستقیم است.

کتاب «حقایق پس از مرگ» که به موضوع شناخت حیات انسان پس از مرگ میپردازد در بردارنده ده فصل است:

  1. مرگ و زندگی
  2. تجسّم اعمال و ملکات نفسانی
  3. جهان برزخ
  4. رجعت
  5. نفخه صور
  6. معاد و رستاخیز عمومی
  7. ادله اثبات معاد
  8. صحنه های برجسته قیامت
  9. شفاعت
  10. بهشت و جهنم

نویسنده در هر فصل با استناد به منابع اصیل اسلامی، به بررسی موضوعات مذکور پرداخته و تلاش نموده است که مخاطب را با زبانی گویا با حیات اخروی آشنا نماید.

این کتاب به زودی منتشر شده و در اختیار علاقمندان قرار میگیرد.