«حقایق پس از مرگ» منتشر شد

4 اکتبر 2012

حقایق پس از مرگ

کتاب «حقایق پس از مرگ» که پیرامون حیات اخروی انسان به بحث میپردازد، توسط انتشارات مشعر منتشر شد.

این کتاب که در بردارنده ده فصل است در 384 صفحه و در قطع وزیری در تابستان 1391 به چاپ رسید.

برای معرفی بیشتر این کتاب به بخش کتابها مراجعه فرمایید.