«حقایق پس از مرگ» منتشر شد

۱۳ مهر ۱۳۹۱

حقایق پس از مرگ

کتاب «حقایق پس از مرگ» که پیرامون حیات اخروی انسان به بحث میپردازد، توسط انتشارات مشعر منتشر شد.

این کتاب که در بردارنده ده فصل است در ۳۸۴ صفحه و در قطع وزیری در تابستان ۱۳۹۱ به چاپ رسید.

برای معرفی بیشتر این کتاب به بخش کتابها مراجعه فرمایید.