معتقدات یمنی ها و حقایق موجود در یمن

مسائل پیش آمده در یمن و متعاقب آن حمله کشورهای عربی به سرکردگی عربستان به این کشور باعث شده است که اوضاع کنونی یمن در صدر اخبار و تحلیل های سیاسی منطقه خاورمیانه قرار گیرد.

در این راستا و جهت آشنایی مخاطبین محترم با تفکر کشورهای متجاوز، ترجمه بخشهایی از خطبه های شیخ صالح بن محمد آل طالب امام جمعه مسجد الحرام را که در مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۴ با عنوان «معتقدات یمنی ها و حقایق موجود در یمن» ایراد نموده است  تقدیم میکنیم. خطبه های ایشان بدون تغییر و صرفاً با تلخیص ارائه میشود، بدیهی است که قضاوت در خصوص ادعاهای ایشان با مخاطبین فهیم و اندیشمند می باشد.

خطبه اول

ای مسلمانان!

زمانی که پیامبرما محمد (ص) برای اعلاء دین الهی و گسترش توحید در زمین، نزدیکترین و دورترین نقطه ها را طی کرد کوههای یمن در زیر پای مردان دینی حجاز بود و یمن برای زیارت پیامبر خاتم آماده شد به طوری که شمشیری بکار گرفته نشد و ترسی ایجاد نگردید بلکه یمن با پاکی و اخلاص به پیامبر پیوست وآماده پذیرایی شد.

در اول اسلام حجاز همانند پرنده ای بود که شام و یمن دو بال برای آن بودند پیامبر خدا (ص) بین آن دو جمع می کرد یمن اصل و ریشه اش عربی است و مردم آن دارای آرامش – بزرگواری – دانا – ارزشمند و صاحبان بلاغت و ادبیات و اشعار زیبایند – یمنیها یاران اسلام و لشکریان پیامبر اسلام می باشند .

رسول خدا (ص) برای سرزمین یمن دعا کرد که خداوند برکاتش را بر او نازل کند و فرمود یمن سرزمین ایمان و اعتقاد درست است و از مردم یمن تعریف کرد و آنان را مردمی دانا – حکیم مهربان و دارای قلبی آرام بخش دانست و فرمود: آنان اسلام و لشکریان اسلام را یاری می نمایند .