انتشار نسخه الکترونیکی کتاب «نظام دفاعی اسلام»

1 آگوست 2011

با توجه به اینکه کتاب «نظام دفاعی اسلام» سالهاست منتشر نشده و مخاطبان به این کتاب دسترسی ندارند، نسخه pdf این کتاب را آماده کرده و برای دانلود در سایت قرار داده ایم.
امیدواریم که با انتشار نسخه الکترونیکی این کتاب، خدمت کوچکی به محققان ارجمند صورت گرفته باشد.

برای دانلود این کتاب به بخش کتابها مراجعه فرمایید.